» Nedgravning
» Nedpløjning
» Styret boring
» Underpresning
» Rørsprængning
» Kabeltræk
» Kabelindspuling
» BanearbejdeStyret Boring

Villy Andersen Aps udfører styret boring i dimensioner fra 0 - 400 mm i længder fra 0 - 400 meter.

Styret boring anvendes hvor tradionel gravning/boring er besværlig f.eks under åer/vandløb, motorvej, skov, fortove og anden belægning.  Villy Andersen ApS   •   Fabriksvej 12, Gærum   •   Frederikshavn   •   9848 6109   •   info@viland.dk